vergasser

- Dec 26, 2017 -

Gas dat door de gasoven wordt geproduceerd, is een groene nieuwe energie met een sterke vitaliteit. Aangezien de door plantengas geproduceerde grondstoffen zijn: stro, bosafval, resten van eetbare paddestoelen, runderen en schapen, uitwerpselen van vee en alle brandbare stoffen, is een onuitputtelijke bron van hernieuwbare bronnen. In onze huidige energiestructuur op het platteland (strogas, aardgas, vloeibaar gas, biogas, zonne-energie, elektriciteit, ruwe steenkool, briket, ruwe plantaardige brandstoffen) is het enige strogas het meest economisch, het meest geschikt, de meeste energie- Niet alleen veilig te gebruiken, maar ook hygiënisch.


Gerelateerd nieuws

Verwante producten

  • 20 Kw Biomassa-generator
  • 100 kw biomassa vergassing Generator
  • Vaste bed vergasser
  • Strovergasser Generator
  • 500 Kw biomassa vergasser generatie
  • Biomassa carbonisatieoven